HLAVNÍ NABÍDKA

O nás
Bezpečnost práce
Požární ochrana
Odpadové hospodářství
Reference
Kontakt

 
 
NOVINKY

1.1.2011
Od 1.1.2011 vstupuje v platnost nové nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, které nahrazuje nařízení vlády č. 494/2001 Sb. - kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nový postup ve způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vám pro dokreslení a usnadnění administrativy spojené s řešením pracovního úrazu uvádíme v přiloženém dokumentu.. V případě potřeby nás kontaktujte na info@allimit.cz

 
Požární ochrana

Povinnosti v oblasti požární prevence pro Vás vyplývají ze zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky , a to bez ohledu na rozsah a druhy Vámi provozovaných činností. Pro více informací nás kontaktujte.

 1. Provedení vstupní preventivní požární prohlídky ( auditu ), výsledkem je předání zprávy, která obsahuje kompletní přehled o závadách a nedostatcích, společně s návrhy na jejich odstranění.


 2. Začlenění činností - na základě skutečností získaných při kontrole začleníme Vámi Provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí
  1. bez zvýšeného požárního nebezpečí
  2. se zvýšeným požárním nebezpečím
  3. s vysokým požárním nebezpečím
 3. Vypracujeme dokumentaci požární ochrany v potřebném rozsahu.


 4. Provedeme školení o požární ochraně:
  1. školení zaměstnanců o PO
  2. školení vedoucích zaměstnanců o PO
  3. odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek
  4. odbornou přípravu preventisty PO

 5. Vybavíme Vaše prostory bezpečnostním značením a zajistíme instalaci přenosných hasicích přístrojů.


 6. Vypracujeme harmonogram nutných revizí, které se týkají Vaší činnosti, revize pro Vás případně i zajistíme.


 7. Provádění preventivních požárních prohlídek v termínech dle platné právní úpravy.


 8. Aktualizace stávají dokumentace PO v návaznosti na změny v legislativě.


 9. Provádění opakovaných školení o PO.


 10. Konzultačně poradenský servis.


 11. Účast při státních kontrolách či jiných jednáních se státním odborným dozorem.
Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě cenově zvýhodněného smluvního vztahu.© Allimit s.r.o. 2006