HLAVNÍ NABÍDKA

O nás
Bezpečnost práce
Požární ochrana
Odpadové hospodářství
Reference
Kontakt

 
 
NOVINKY

1.1.2011
Od 1.1.2011 vstupuje v platnost nové nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, které nahrazuje nařízení vlády č. 494/2001 Sb. - kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nový postup ve způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vám pro dokreslení a usnadnění administrativy spojené s řešením pracovního úrazu uvádíme v přiloženém dokumentu.. V případě potřeby nás kontaktujte na info@allimit.cz

 
O nás

Společnost ALLIMIT s.r.o. působí na trhu jako zákazníky prověřený dodavatel komplexních služeb (outsourcing) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a odpadového hospodářství (OH).

Při poskytování služeb využíváme naše specialisty, u nichž je kladen důraz na praktické zkušenosti ve zmiňovaných oblastech a zároveň jsou důsledně seznamováni s novými celosvětovými trendy, které úspěšně aplikují do podmínek českého právního prostředí.

Veškeré odborné činnosti (kontroly, poradenství, školení, vedení dokumentace atd.) provádíme s cílem minimalizovat rizika vyplývající z problematiky bezpečnosti práce, požární ochrany a odpadového hospodářství pro klienta, ušetřit čas našich zákazníků s přímou návazností na snížení finančních nároků na zajištění těchto oblastí.© Allimit s.r.o. 2006